Wij zien de rol van ons bedrijf als verlengstuk van uw eigen bedrijf, als verlengstuk van uw interne IT-inspanningen. IT bestaat uit zoveel verschillende specialismen, dat het onmogelijk is dat iedereen alles kan weten. Dan kan het nodig zijn dat expertise toegevoegd wordt.

Onze toegevoegde waarde is dan ook dat wij in staat zijn om de benodigde expertise te kunnen inzetten voor onze klanten op verschillende manieren en in verschillende situaties.

Neem contact met ons op!

Aanvullen

In sommige situaties is er een bestaand product of dienst, maar wordt er bij het doorontwikkelen tegen aan gelopen dat er over te weinig mankracht beschikt wordt om die doorontwikkeling snel te kunnen doen. Wij treden in dat geval op als externe IT-afdeling, waarbij wij conform vaste afspraken capaciteiten inzetten om de doorontwikkeling mogelijk te maken.

In andere situaties is er ook een bestaand product of dienst, maar wil de eigenaar(es) er meer mee gaan doen, bijvoorbeeld door digitale marketing, speciaal design of het ontwikkelen van een portaal. Als er ervaren wordt dat de huidige aanbieder de benodigde expertise niet voldoende in huis heeft, treden wij als aanvulling op de bestaande aanbieder op.

Daarbij kunnen wij rechtstreeks door de eigenaar(es) van het product/dienst worden ingeschakeld en gaan we een samenwerking met de bestaande aanbieder aan, of wij kunnen wij door de bestaande aanbieder ingeschakeld worden. In dat laatste geval worden vooraf goede afspraken gemaakt rondom de taakverdeling en de gewenste interactie en relatie met de eigenaar(es).

Volg jij de Customer-Journey?

Down the rabbit-hole

Optimalisering

Het bedrijf werkt al naar tevredenheid met bestaande digitale producten en diensten. De resultaten daarvan kunnen daarbij geoptimaliseerd worden. Dit komt vaak voor bij bedrijven die gebruik maken van digitale marketing. Er wordt dan al uitgebreid gebruik gemaakt van verschillende digitale maatregelen, de website ziet er goed uit, de shop is in orde, er is een portaal voor het contact met klanten en distributeurs, maar toch heeft het bedrijf het gevoel dat er meer resultaten te behalen zijn en wil daarvoor haar bestaande digitale werk optimaliseren. Wij maken in een dergelijk geval een nulmeting, bekijken samen met de klant waar optimalisatie te realiseren is en brengen de expertise in om dit te realiseren.

Spek je spaarvarken

We kunnen dit varkentje wassen

Overnemen / Afmaken

Vaak blijkt om uiteenlopende redenen dat reeds gestarte projecten niet (tijdig) afgemaakt kunnen worden of dat het verwachte eindproduct niet beantwoord aan de verwachtingen die voor de start gesteld zijn. Soms komt het er zelfs op neer dat een opdracht niet eens afgemaakt kan worden.

In dergelijke gevallen kunnen wij als IT-bedrijf optreden om alsnog tot een goede afronding te komen, of om de verdere doorontwikkeling en onderhoud over te nemen, als dit door de bestaande aanbieder niet (goed) kan worden gewaarborgd.

Klaar voor de start?

En gaaaan!

Nieuw ontwikkelen

IT biedt verschillende mogelijkheden om de bedrijfsvoering van een organisatie te verbeteren, door het ontwikkelen van digitale producten. Wij zetten dan onze kennis, ervaring en expertise in om samen met de klant de juiste oplossing te bepalen voor het gewenste resultaat en de beschikbare middelen. Daarna kunnen we met duidelijke en transparante afspraken tot een goed en tijdig opgeleverd product komen.

Ook bieden we daarbij klanten de mogelijkheid om onze kennis en ervaring in te zetten als software-regisseur als het gaat om implementatietrajecten waar een onafhankelijke blik nodig is.

Het kaartje hangt er nog aan

De beveiliging blijft erop

Ontdek hoe Lanthopus je bedrijf kan transformeren

Heb je een team van experts op gebied van innovatie, technologie en creativiteit nodig? Is kwaliteit belangrijk voor jou? Is schaalbaarheid en eindeloze aanpasbaarheid essentieel?

Vertel ons over je wensen, dan neemt een van onze succes-managers contact met je op!

Meer over onze Technieken?

Om de bovenstaande toepassingen te bereiken gebruiken we een variatie aan technieken. Wil je graag meer weten over welke technieken dat zijn? Ga dan snel door! En ander neem eens een kijkje naar ons werk!

Bekijk onze technieken Naar ons werk