Hoe jongeren elkaar helpen

Youth4Youth is een samenwerking tussen Lanthopus en jongeren in Tilburg. Er is door LanthopusX een mobiele app ontwikkeld, genaamd de Youth4Youth app, waarmee jongeren die met problemen rondlopen (ook wel 'strijders' genoemd) deze anoniem kunnen voorleggen aan andere jongeren met ervaring (ook wel 'matties' genoemd).

Daarbij is van groot belang dat de jongeren anoniem een plek kunnen hebben waar ze met hun problemen terecht kunnen. De gedachte van de Tilburgse jongeren is dat hulpverlening vaak van een jongere aan een volwassene zorgverlener is, terwijl die niet dezelfde belevingswereld hebben en taal spreken. De jongeren onderling snappen elkaar wél, zo is de gedachte. De matties worden zorgvuldig gescreend en getraind. De app is zo gemaakt dat er niemand toegang heeft tot de gespreksdata, waardoor vertrouwelijkheid altijd gegarandeerd is.

Youth4Youth App
De Youth4Youth app screen-designs

Wij zijn in deze participatie gestapt omdat wij jongeren met problemen een zeer warm hart toedragen. Ook zien wij dat jongeren een eigen visie op de wereld hebben die zeer verfrissend werkt en die wij graag gebruiken en inzetten.

Bij aanvang van de samenwerking bleek dat het maken van de app niet voldoende was. Ook het onderhoud op termijn en de aanvulling van eisen zouden niet gedaan kunnen zijn zonder externe steun. Wij hebben daarop een belang in de app genomen met als insteek dat deze ook ingezet zou kunnen worden voor andere doeleinden. Daarmee is er een verdienmodel ontstaan voor het doorontwikkelen en onderhouden van de app ten gunste van de jongeren, en de matties uiteindelijk betaald kunnen worden. De opbrengsten hiervan komen voor een zeer groot deel weer terug ten gunste van de jongeren.

Inmiddels is de app ook voor andere doeleinden ingezet en zal de Youth4Youth app binnenkort gelanceerd worden ten behoeve van de jongeren en bij succes uitgerold worden over Nederland.

Recente Referenties