Referentie:
Alex Reperatie Techniek

Optimaliseren op verschillende manieren

Optimalisatie van een bestaande WordPress (template) website. Hierbij hebben we zowel op technisch als op functioneel gebied de website geoptimaliseerd. Momenteel zijn we bezig met SEO optimalisatie traject. Daarnaast hebben we diverse kleinere functionele en grafische aanpassingen doorgevoerd.

Alex Reparatie Techniek

We overleggen goed met Alex Reparatie Techniek wat deze voor ogen heeft en hoe we dit een goede uitvoering kunnen geven. De samenspraak is altijd een basis voor we doorgaan tot realisatie, zodat de realisatie altijd het beste aansluit op de wensen en eisen.

Met het oog op beheer is het belangrijk dat alles ook aan de achterkant van de website zo overzichtelijk en duidelijk is als mogelijk.

Recente Referenties