Hoe toegankelijk zijn websites in 2018?

06-feb-2018

Heel veel dingen nemen we hedendaags voor lief. Maar voor heel veel van die zaken heeft iets of iemand een keer moeten zeggen; we moeten hier rekening mee gaan houden. Maar wat hedendaags nog steeds niet op een goed niveau is, ondanks de nodige initiatieven is hoe het gesteld is met hoe toegankelijk websites voor mensen die doof, blind of slechthorend zijn. En dat kan zo niet langer!

Gelijkheid voor iedereen

Blinden en doven moeten op andere manieren gebruik maken van websites. Denk daarbij aan invoer middels spraakinvoer of input via een speciaal toetsenbord. Om te zorgen dat iedereen een gelijke ervaring kan beleven ondanks de mogelijke gebreken zal de website daarop ingericht moeten worden. Denk aan zaken zoals; tab-index, aria standaarden, kleur-contrasten etc.

Een ander zeer prominent probleem is bijvoorbeeld video’s waarbij er geen ondertiteling of closed captions worden aangeboden. Voor een dove kan een video met een dergelijke toelichting nog van onschatbare waarde zijn.

In het verleden zijn daar de nodige standaarden zoals WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative van W3C), WCA (Web Content Accessibility) en nog redelijk wat andere standaarden naar voren gekomen.

Voorbeeldfunctie

Maar al die standaarden worden onvoldoende toegepast. Als je kijkt naar de websites van de overheid en zorginstellingen dan moeten ze eigenlijk voor iedereen een gelijke dienst bieden, ongeacht of men een beperking heeft in welke mate dan ook.

Uit een artikel van de NOS (https://nos.nl/artikel/2213251-vrijwel-alle-zorgsites-schieten-tekort-voor-blinden-en-doven.html) blijkt echter dat ondanks dat er wetgeving is sinds begin 2017 over het verplicht bruikbaar maken van dergelijke websites voor mensen met een dergelijke beperking dat er nog steeds maar weinig is veranderd.

Het onderzoek van Stichting Accessibility (https://www.accessibility.nl/) toont aan de hand van zowel geautomatiseerde als handmatig tests aan dat vrijwel alle zorg-sites wel problemen hebben, van websites van ziekenhuizen tot die van huisartsen.

Daarbij moet tevens de kanttekening dat- het belang van het bij de tests gaat om de openbare delen van websites. Dit omdat dergelijke onderdelen alleen voor patiënten zelf toegankelijk zijn. Maar Accessibilty geeft aan “Maar we hebben niet de indruk dat dat veel beter is.”

Dat terwijl juist deze sectoren voorop moeten lopen.

  1. omdat ze een voorbeeldfunctie hebben; Als zij zich inzetten voor dit zullen veel andere sectoren volgen.
  2. omdat het om cruciale zaken gaat die voor iedereen ongeacht zijn/haar beperking beschikbaar moeten zijn.

Nictiz (https://www.nictiz.nl/), het kennisinstituut voor ICT in de zorg erkend de situatie en geeft aan dat dit dergelijke partijen zoals ziekenhuizen aan het denken moet zetten. Dit zodat ze zich meer bewust worden van de vraag en problematiek die er speelt bij hun patiënten.

Hoe toegankelijk is jouw website / platform?

Vaak komt de situatie neer op het feit wat Nictiz, terecht, aangeeft. Organisaties / mensen staan niet altijd stil bij een situatie waarvan ze niet uitgaan. Maar juist is het ook in deze tijd waarin zaken als gender en net neutraliteit aan de orde zijn zo ontzettend belangrijk om ook deze doelgroepen niet over het hoofd te zien.

De eerste stap begint daar in veel gevallen bij het kijken naar hoe jouw website / platform het doet op gebied van toegankelijkheid. Er zijn op het web een reeks aan accessibilty testing tools te vinden maar er zijn er maar een handvol echt nuttig te noemen. de voorkeur van

WAVE – Web Accessiblity Evaluation Tool

URL; https://wave.webaim.org/
De tool die eigenlijk het beste inzichtelijk kan maken tegen welke zaken mensen aan kunnen lopen als het aankomt op toegankelijkheid. Deze biedt tevens de nodige browser extensies aan, kan als API aangesproken worden.

De tool is ontwikkeld door WebAIM (https://webaim.org/ ) welke enorm vooroplopen bij het beter toegankelijk maken van websites.

Accessibility Checker

URL: https://achecker.ca/
Een tool welke al sinds 2011 bestaat en in feite als een second opinion kan dien voor WAVE.
WAVE is enorm goed maar kent soms wat false positives.

Moet je je bezig houden met toegankelijkheid?

Wij zijn van mening dat je het in ieder geval moet meenemen in de ontwikkeling van je website / platform. Als je even buiten de gelijkheid in gebruik kijkt die je ermee krijgt schep je zo ook de mogelijkheid om juist die doelgroepen te benaderen. Je wint er dus ook potentiële klanten mee.

Zorg dat iedereen een gelijke ervaring krijgt!

Contoleer en verbeter de toegankelijkheid van mijn website!

Maar we kunnen bij LanthopusX ook begrijpen dat er redelijk wat vragen opkomen als het gaat op gebied van toegankelijkheid en hoe je die voor een huidig platform kunt optimaliseren. Want het hoeft niet te betekenen dat je hele platform op de schop moet, maar misschien simpelweg beter gedefinieerd moet worden.

Neem geheel vrijblijvend contact op met LanthopusX om te kijken wat wij kunnen betekenen omtrent het beter toegankelijk maken van je website voor iedereen, ongeacht beperking.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!